ĐÀO TẠO KTV CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA PHẦN CỨNG

SUALAPTOP360.COM Nơi đào tạo KTV Xử Lý Sự Cố (PC Trouble Shoot), KTV Chẩn đoán Sửa chữa phần cứng với phương châm HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC, chú trọng kỹ thuật thực tế – tinh giản lý thuyết.